Menüler

2018 yılı Ocak ayı itibarı ile ünitelerimizde toplam 625 kadrolu personel çalışmaktadır. Bunun 194'ü Teknik Hizmetler, 49'u Genel İdari Hizmetler, 12'si Yardımcı Hizmetler, 3'ü Avukat, 1'i Doktor, 32'si 4/C li ve 334'ü ise S/S daimi personeldir.

Teknik Hizmetler  194
Genel İdari Hizmetler  49 
Yardımcı Hizmetler  12
Doktor  1
Sağlık Personeli  -          
Avukat  3
657 4/C Geçici Personel  32
Daimi İşçi  334
Geçici (Rasatçı)  -
TOPLAM  625

   TEKNİK PERSONEL DURUMU


MÜHENDİS     TEKNİKER/TEKNİSYEN   
İnşaat  37    İnşaat  5
Makine  24    Makine  5
Elektrik  3    Elektrik  10
Elektronik   1    Harita  12
Elektrik-Elektronik   6    Elektronik  1
Bilgisayar  2    Maden  1
Jeoloji  12    Motor  2
Jeofizik  1    Endüstriyel Elektronik  1
Harita  11    Bilgisayar  1
Ziraat  31    Teknisyen  7
Maden  3    Tarım Aletleri  1
Meteoroloji  3    Dericilik  1
Kimya  3    Seramik  1
Çevre  6    Tıbbi Laboratuvar  1
Su Ürünleri  1      
Matematik  1      
TOPLAM 145    TOPLAM  49
         
GENEL TOPLAM 194