DSİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞI İHALE İLANI

20.09.2021 / Arşiv

Aşağıda niteliği belirtilen 38 adet taşınmazlarda bulunan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait hisse, 2886 sayılı Yasa, DSİ Genel Müdürlüğüne ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine  Ait Yönetmelik ve 11.09.2018 tarih ve 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, hükümleri kapsamında, Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

Satış işlemleri ile ilgili şartname ve Teklif Mektubu DSİ 13.Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir. Taşınmaz malın tahmin edilen bedeli ve geçici teminat miktarı aşağıda belirtilmiş olup, isteklilerin ihaleye katılabilmesi için 2886 sayılı Devlet İhale Yasasında belirtilen hükümlere haiz olmaları ve ihale saatinden önce, ihale teklif zarfını teslim etmeleri gerekmektedir.

İsteklilerin Kapalı teklif Usulü ile yapılacak olan ihale için yukarıda belirtilen Kanun Yönetmeliklerine uygun olarak hazırlayacakları ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzu teklif zarflarını ihale tarih ve saatine kadar elden DSİ 13.Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünde bulunan İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile olan başvurular kabul  edilmeyecektir.

Tüzel kişilerde ise kanuni ikametgâh sahibi olmak, tebligat için Türkiye’de adres göstermesi, Tüzel Kişiliğin sirküleri ve tüzel kişilik namına katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noter onaylı vekâletname ve Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri resmi bir makamdan Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair bir belge ile ihaleye ortak girişim halinde başvurulacak ortakların ise noterce onaylı ortak girişim belgesini ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesiyle başvuruda bulunmaları, ortaklık namına teklifte bulunacak kişilerin ortaklığı temsile yetkili olduklarına dair noter tasdikli vekâletnameyle başvuruda bulunmaları gerekmektedir.


Detaylı Bilgi İçin; DSİ 13. Bölge Müdürlüğü (Antalya)

Emlak ve Kamulaştırma Şubesi: 0242 331 16 16 Dahili: 1234

* 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 732, 733 ve 734. Maddelerine göre hisseli taşınmazların satışlarında Ön Alım Hakkı bulunmaktadır.


İlanı İndirmek İçin Tıklayınız: İHALE.pdf


İHALE KONUSU TAŞINMAZLARIN:


 

SIRA NO

 

İLİ

 

İLÇESİ

 

MAHALLESİ

 

ADA NO

 

PARSEL NO

 

TAŞINMAZ CİNSİ

 

İMAR DURUMU

YÜZ ÖLÇÜMÜ (M²)

 

DSİ HİSSESİ

HİSSEYE DÜŞEN (M²)

TAHMİNİ BEDEL

(KDV HARİÇ)

GEÇİCİ TEMİNAT

%3

 

İHALE TARİHİ VE SAATİ

1

Antalya

Aksu

Yurtpınar

13604

700

Tarla

İmarsız

229.72

Tam

229.72

22,145.23

664.36

14 Ekim 2021 10:30

2

Antalya

Alanya

Akçatı

141

90

Tarla

İmarsız

7370.00

Tam

7370.00

527,618.19

15,828.55

14 Ekim 2021 10:30

3

Antalya

Alanya

Akçatı

141

91

Tarla

İmarsız

1770.00

Tam

1770.00

126,703.50

3,801.11

14 Ekim 2021 10:30

4

Antalya

Alanya

Akçatı

141

92

Tarla

İmarsız

218.00

Tam

218.00

15,594.28

467.83

14 Ekim 2021 10:30

5

Antalya

Alanya

Akçatı

141

95

Tarla

İmarsız

642.00

Tam

642.00

45,932.23

1,377.97

14 Ekim 2021 10:30

6

Antalya

Alanya

Akçatı

141

96

Tarla

İmarsız

792.00

Tam

792.00

56,671.02

1,700.13

14 Ekim 2021 10:30

7

Antalya

Alanya

Akçatı

141

99

Tarla

İmarsız

687.00

Tam

687.00

49,157.41

1,474.72

14 Ekim 2021 10:30

8

Antalya

Alanya

Akçatı

141

101

Tarla

İmarsız

189.00

Tam

189.00

13,503.23

405.10

14 Ekim 2021 10:30

9

Antalya

Alanya

Akçatı

143

1

Tarla

İmarsız

7160.00

Tam

7160.00

512,590.98

15,377.73

14 Ekim 2021 10:30

10

Antalya

Alanya

Akçatı

143

2

Tarla

İmarsız

2000.00

Tam

2000.00

143,183.82

4,295.51

14 Ekim 2021 10:30

11

Antalya

Alanya

Okurcalar

291

2

Arsa

İmarlı

1662.59

Tam

1662.59

2,056,244.26

61,687.33

14 Ekim 2021 10:30

12

Antalya

Elmalı

Afşar

113

4

Elma Bahçesi

İmarsız

7282.87

Tam

7282.87

278,788.27

8,363.65

14 Ekim 2021 10:30

13

Antalya

Elmalı

Akçay

0

277

Elma Bahçesi

İmarsız

6200.00

Tam

6200.00

237,316.55

7,119.50

14 Ekim 2021 10:30

14

Antalya

Elmalı

Akçay

0

3063

Tarla

İmarsız

2687.00

Tam

2687.00

102,849.93

3,085.50

14 Ekim 2021 10:30

15

Antalya

Elmalı

Düden

148

14

Tarla

İmarsız

1900.66

Tam

1900.66

250,012.82

7,500.38

14 Ekim 2021 10:30

16*

Antalya

Kaş

Kınık/Merkez

195

7

Arsa

İmarlı

509.06

8830/50906

88.30

21,293.65

638.81

14 Ekim 2021 10:30

17

Antalya

Kaş

Yaylakılınçlı

132

16

Tarla

İmarsız

2276.39

Tam

2276.69

98,543.22

2,956.30

14 Ekim 2021 10:30

18

Antalya

Kaş

Yaylakılınçlı

138

22

Tarla

İmarsız

438.89

Tam

438.89

15,554.94

466.65

14 Ekim 2021 10:30

19

Antalya

Kaş

Yaylakılınçlı

165

38

Tarla

İmarsız

1071.08

Tam

1071.08

33,405.44

1,002.16

14 Ekim 2021 10:30

20

Antalya

Kaş

Yaylakılınçlı

165

42

Tarla

İmarsız

612.69

Tam

612.69

19,108.92

573.27

14 Ekim 2021 10:30

21*

Antalya

Kepez

Sütçüler

27157

1

Arsa

İmarlı

5655.00

193/2400

454.76

618,623.14

18,558.69

14 Ekim 2021 10:30

22*

Antalya

Korkuteli

Çığlıkyaylası

103

106

Tarla

İmarsız

1641.55

2/9

364.79

4,889.75

146.69

14 Ekim 2021 10:30

23

Antalya

Korkuteli

Çığlıkyaylası

103

107

Tarla

İmarsız

2709.05

Tam

2709.05

40,347.62

1,210.43

14 Ekim 2021 10:30

24

Antalya

Korkuteli

Çığlıkyaylası

103

120

Tarla

İmarsız

1817.75

Tam

1817.75

27,072.92

812.19

14 Ekim 2021 10:30

25

Antalya

Korkuteli

Çığlıkyaylası

103

122

Tarla

İmarsız

4275.55

Tam

4275.55

63,678.52

1,910.36

14 Ekim 2021 10:30

26

Antalya

Korkuteli

Çığlıkyaylası

103

123

Tarla

İmarsız

2009.05

Tam

2009.05

34,410.38

1,032.31

14 Ekim 2021 10:30

27

Antalya

Korkuteli

Çığlıkyaylası

103

125

Tarla

İmarsız

3747.45

Tam

3747.45

64,185.16

1,925.55

14 Ekim 2021 10:30

28

Antalya

Korkuteli

Çığlıkyaylası

103

127

Tarla

İmarsız

1559.10

Tam

1559.10

26,703.78

801.11

14 Ekim 2021 10:30

29

Antalya

Korkuteli

Çığlıkyaylası

103

135

Tarla

İmarsız

907.60

Tam

907.60

16,896.84

506.91

14 Ekim 2021 10:30

30

Antalya

Korkuteli

Çığlıkyaylası

103

136

Tarla

İmarsız

1010.65

Tam

1010.65

18,815.33

564.46

14 Ekim 2021 10:30

31

Antalya

Korkuteli

Çığlıkyaylası

103

137

Tarla

İmarsız

3329.70

Tam

3329.70

57,030.07

1,710.90

14 Ekim 2021 10:30

32

Antalya

Korkuteli

Çığlıkyaylası

103

142

Tarla

İmarsız

1911.05

Tam

1911.05

32,731.87

981.96

14 Ekim 2021 10:30

33

Antalya

Korkuteli

Çığlıkyaylası

103

153

Tarla

İmarsız

3707.60

Tam

3707.60

66,263.61

1,987.91

14 Ekim 2021 10:30

34

Antalya

Korkuteli

Çığlıkyaylası

103

154

Tarla

İmarsız

5997.45

Tam

5997.45

107,188.66

3,215.66

14 Ekim 2021 10:30

35

Antalya

Korkuteli

Kargalık

436

9

Tarla

İmarsız

973.03

Tam

973.03

93,801.05

2,814.03

14 Ekim 2021 10:30

36

Antalya

Korkuteli

Kargalık

436

14

Tarla

İmarsız

1371.86

Tam

1371.86

132,248.66

3,967.46

14 Ekim 2021 10:30

37

Antalya

Manavgat

Sorgun

0

993

Kanal

İmarsız

240.00

Tam

240.00

252,370.28

7,571.11

14 Ekim 2021 10:30

38

Antalya

Serik

Gedik

101

145

Tarla

İmarsız

3725.03

Tam

3725.03

1,056,166.37

31,684.99

14 Ekim 2021 10:30