ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ, KARINCALI MAHALLESİNDE “ANTALYA SERİK 1. KISIM AT VE TİGH PROJESİ” KAPSAMINDA MÜLAKAT İŞLEMLERİNİN YAPILMASI HAKKINDA

27.11.2023 / Gösterim Sayısı : 194 / Arşiv

ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ, KARINCALI MAHALLESİNDE  “ANTALYA SERİK 1. KISIM AT VE TİGH PROJESİ” KAPSAMINDA MÜLAKAT İŞLEMLERİNİN YAPILMASI HK.

Bölge Müdürlüğümüz yatırım programında bulunan “Antalya Serik 1. Kısım AT ve TİGH Projesi” kapsamında uygulanan Arazi Toplulaştırma (AT) ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri (TİGH) çalışmalarına "6200 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanun - Ek Madde 9" doğrultusunda; 10 Mayıs 2019 tarih 30770 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 09.05.2019 tarih 1043 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ve 27.07.2019 tarih 52 sayılı Bakanlık Olur’u alınarak başlanmıştır.

Bu kapsamda Antalya İli, Serik İlçesi, Karıncalı Mahallesinde Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi kapsamında 04.12.2023 – 09.12.2023 tarihleri arasında mahallinde mülakat çalışmaları yapılacaktır.

Mülakat çalışmalarına katılım önem arz etmekte olup arazi maliklerine ilanen duyurulur. 27/11/2023


KARINCALI MAHALLESİNDE MÜLAKAT İŞLEMLERİNİN YAPILMASI HK.docx