Görev Alanı ve Tarihçe

Görev Alanı

Yurdumuzun su ve toprak kaynaklarını geliştirmekle yükümlü bulunan Genel Müdürlüğümüzün 26 bölgesinden birisini teşkil eden Bölgemizin görev alanı 20 909 km² ’dir. 

Bölge hizmet alanında bulunan Antalya İline bağlı 14 ilçede 2015 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre toplam 2 288 456 kişi yaşamaktadır. Bölgemiz Türkiye'nin alan olarak % 2,60' ını, nüfus olarak % 2,90' ını oluşturmaktadır.

  

Tarihçe

Bölge Müdürlüğümüz 1 Haziran 1960 tarihinde Antalya, Isparta ve Burdur illerinde teşkilatlanmak üzere DSİ Antalya XIII. Bölge Müdürlüğü adıyla kurulmuştur. 1969 yılında DSİ Isparta XVIII. Bölge Müdürlüğü’nün kurulmasıyla, Bölge Müdürlüğümüz Antalya İl sınırlarında teşkilatlanmıştır