ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ, KARINCALI MAHALLESİNDE “ANTALYA SERİK 1. KISIM AT VE TİGH PROJESİ” KAPSAMINDA 1.ASKI PARSELASYON PLANI İLAN EDİLMESİ HAKKINDA

17.04.2024 / Gösterim Sayısı : 239 / Arşiv

            ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ, KARINCALI MAHALLESİNDE  “ANTALYA SERİK 1. KISIM AT VE TİGH PROJESİ” KAPSAMINDA 1.ASKI PARSELASYON PLANI İLAN EDİLMESİ HAKKINDA

  Bölge Müdürlüğümüz yatırım programında bulunan ve halen yapımı devam eden "Antalya Serik 1. Kısım AT ve TİGH" Projesi işi kapsamında "6200 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanun - Ek Madde 9" göre 10 Mayıs 2019 tarih ve 30770 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 09.05.2019 tarih ve 1043 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ve 27.07.2019 tarih ve 52 sayılı Bakanlık OLUR'u alınarak başlanmıştır. Ayrıca konu edilen proje ile ilgili Mülki İdare Amirlerinin bilgisi bulunmaktadır.

Proje kapsamında AT ve TİGH çalışmaları "6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanuna" göre devam etmektedir. Proje kapsamında işlemler 07.02.2019 tarih ve 30679 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama yönetmeliği" doğrultusunda yapılmaktadır. Ayrıca 6200 sayılı Kanunun; "Ek Madde 9- Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin yürütülmesinde DSİ uygulayıcı kuruluş olarak yetkilidir." İlgi yasa gereği DSİ Genel Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma ve TİGH projelerinin tapu teslim aşamasına kadar olan tüm evrelerinde tek yetkili kurumdur.

            Bu kapsamda Antalya İli, Serik İlçesi, Karıncalı Mahallesi'nde "Antalya Serik 1. Kısım AT ve TİGH" Projesi Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri işine ait 1. Askı Parselasyon Planı ve AT-7 ile AT-8 Listeleri  Karıncalı Mahalle Muhtarlığı'nda ve Serik Kaymakamlığı ilan tahtalarında 17.04.2024 tarihinden itibaren 30 gün süre ile askı ilanı yapılması ve askı süresi boyunca yapılacak olan itirazların DSİ 13. Bölge Müdürlüğü'ne yazılı olarak yapılacaktır.

            Antalya İli, Serik İlçesi, Karıncalı Mahallesi sınırları içerisindeki taşınmaz maliklerine ilanen duyurulur. 17/04/2024

KARINCALI ASKI İLANI DUYURU.docx