ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ, YANKÖY MAHALLESİNDE “ANTALYA SERİK 1. KISIM AT VE TİGH PROJESİ” KAPSAMINDA EK ALAN ARAZİ DERECELENDİRME HARİTASI İLAN EDİLMESİ HAKKINDA

28.05.2024 / Gösterim Sayısı : 117 / Arşiv

“ANTALYA SERİK 1.KISIM AT VE TİGH” İŞİ YANKÖY MAHALLESİ EK ALAN ARAZİ DERECELENDİRME İLANI

 

Antalya İli, Serik İlçesi, Yanköy Mahallesinde uygulanmakta olan arazi toplulaştırma projesi kapsamında ek alan derecelendirme haritaları mahallinde ve Serik Kaymakamlığı ilan tahtalarında 28.05.2024-27.06.2024 tarihleri arasında 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır. Arazi malikleri ve diğer ilgililerin; arazi derecelendirme haritası, parsellerin birim değeri cinsinden karşılıklarını gösterir mülkiyet listesi ve derece denklik dönüşüm katsayıları tablosunu inceleyerek varsa itirazlarını; ilanın başlangıcından ilanın kaldırıldığı günü takip eden iş gününün mesai bitimine kadar yazılı olarak DSİ 13. Bölge Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Belirlenen alandaki arazi maliklerine ve diğer ilgililere ilanen duyurulur.28/05/2024