ANTALYA İLİ AKSU İLÇESİ BOZTEPE MAHALLESİ 4. ASKI PARSELASYON PLANI İLANI

19.04.2023 / Gösterim Sayısı : 1103 / Arşiv

ANTALYA İLİ AKSU İLÇESİ BOZTEPE MAHALLESİ 4. ASKI PARSELASYON PLANI İLANI

            Bölge Müdürlüğümüz inşaat yatırım programında bulunan ve çalışmaları devam eden “Aksu Çayı Taşkın Koruma Projesi” işi kapsamında Antalya İli, Aksu İlçesi, Boztepe Mahallesi Arazi Toplulaştırma Projesi 4. Askı Parselasyon Planına ait pafta ve AT listeleri 20/04/2023-20/05/2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile mahallinde askıya çıkartılmıştır. Arazi malikleri ve diğer ilgililer tarafından olabilecek itirazların, ilan süresinin başlangıç tarihinden bitiş tarihine kadar olan 30 (otuz) günlük süre içerisinde (20/04/2023-20/05/2023 tarihleri arasında) Bölge Müdürlüğümüze yazılı olarak yapması gerekmektedir. Bu süre içerisinde itiraz etmeyen hak sahipleri yeni parselasyon planlarını ve yeni mülkiyet listelerini kabul etmiş sayılırlar. 7139 sayılı Kanunun Ek 9. Maddesi gereğince; ilan edilen, yeni parselasyon planlarına ait paftalar, yeni mülkiyet listeleri ve yeni parsel planlarına ait krokiler, ilgili gerçek kişilere, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine şahsen tebligat niteliği taşır. Ayrıca adrese dayalı tebligat işlemi bulunmamaktadır.

            Belirlenen alandaki arazi maliklerine ve malik sıfatı taşıyanlara ilanen duyurulur.19/04/2023

site İlan.docx